Mo(nu)ment is het thema wat Karin Arink voor Arte Concordia 2017 koos. De combinatie van de verwijzing naar het verleden en het benoemen van het vluchtige, van het moment, is de kern van waaruit Karin Arink kunstenaars heeft geselecteerd. Monumenten zijn gedenktekens die verwijzen naar gebeurtenissen of personen uit het verleden. Gebouwen van bijzondere waarde zijn ook monumenten. De Avenue Concordia is met haar prachtige oude herenhuizen en na-oorlogse ‘nieuwbouw’ als geheel beschermd stadsgezicht en dus een monument. Daarnaast verbergt het woord ‘monument’ de woorden moment en nu in zich. Het moment en het nu zijn voortdurend voorbijgaand, net als de passanten die langs de beelden lopen.

Moment
Opvallend in de Avenue Concordia zijn de met zorg gemaakte ornamenten aan veel huizen. Deze verklappen vaak het moment, het tijdperk, waarin het buis gebouwd is. Ze maken elk huis uniek en eigen. Daardoor staat in de tentoonstelling naast bovenstaande begrippen ook ‘het ornament’ centraal.
De door kunstenaars ontworpen vlaggen die sinds de editie van 2015 een onderdeel vormen van de Arte Concordia zijn een hedendaagse vorm van ornament.

Nu
De gebeurtenissen van het ‘nu’ krijgen hun weerslag in de publieke ruimte: van officiële verkiezingsposters, tot de tijdelijke routing naar een feestje, een verkleurd A4tje waarop iemand zich verkiesbaar stelt als voorzitter voor een studentenvereniging, of een papiertje van iemand die op zoek is naar de kat.
We ervaren in de publieke ruimte allemaal bijzondere momenten waarin het ‘nu’ sterk aanwezig is: door een bepaalde lichtval, een emotionele gebeurtenis, een liefdesverklaring… Om deze vluchtige momenten ook onderdeel te maken van de tentoonstelling zullen sommige kunstenaars tijdens Arte Concordia time-based en site-specific werken tonen.