Robin Kolleman

De Schoonheid, de Erotiek en de Dood zijn de begrippen waarlangs Kollemans werk tot stand komt. Daarbij zijn er voor haar drie stadia van contact: de Aanblik, de Aanraking en de Aantasting.
Altijd staat in haar werk de figuur centraal, soms meer en soms minder fysiek herkenbaar – en de uitwerking van de 3 stadia van contact zijn op – of in – of door – de figuur zichtbaar en navoelbaar. Hierdoor weet zij het publiek te raken met haar werk.

Voor Arte Concordia maakt zij een groots nieuw werk, een meer dan mansgrote figuur met de titel: ‘I.M.’

 schets; multiple te koop in DOEN tijdens de Arte Concordia 2017

website: http://robinkolleman.nl