Josua Wechsler (1986, CH) doet onderzoek tijdens zijn reizen en het werken als beeldhouwer. Op ontdekkingstocht zoekt hij de pure belevenis en kracht van de natuur. Zijn fascinatie voor de vormentaal en de energie van natuurlijke processen is terug te zien in zijn werk. De sculpturen die zo ontstaan bevinden zich in een bepaald stadium in het proces van groei en verval. Door de omstandigheden en invloeden op het groeiproces van de sculptuur zelf te bepalen, ontstaat een eigen beeldtaal. Belangrijke elementen in Wechslers werk zijn geraamte, massa en huid. De sculptuur vormt een nieuwe realiteit, die uitnodigt om ontdekt, beleefd en bevraagd te worden.

Wechsler ziet zijn werk als bemiddelaar tussen natuur en cultuur. Het laat aspecten zien van hoe wij met onze omgeving omgaan. Het tijdelijke speelt daarin een grote rol, omdat vaak momentopnames van een proces zichtbaar worden. Bij de ruimtelijke ingrepen die hij doet, wil hij een humanere omgeving creëren. Dat kun je als een politiek aspect zien.

website: http://www.josuawechsler.com