Mock up white Book cover on table with Green Plant

Jessica van Deursen:
Zoön Politikon – De Nederlander als Politiek Dier

Van Deursen stelt dat zij als jonge kunstenaar in spannende tijden leeft: tijden van politieke polarisatie en wereldwijd opbouwende politieke spanningen. Hedendaagse ontwikkelingen als social media zorgen meer dan ooit tevoren dat de nationale en internationale thema’s ieder moment vanuit onze handpalm (smartphones e.d.) te volgen zijn (de wereld is dichterbij en daarmee misschien intenser en meer onvermijdelijk aanwezig dan ooit). Politieke figuren als Geert Wilders en Donald Trump kunnen volgens haar niet langer geheel treffend gevat worden in klassieke politieke termen als links en rechts. De buitenwereld is dichtbij, maar ook propagandistisch gekleurd en onrealistisch gebracht. Wat klopt er nou eigenlijk echt van al die mediabeelden?

“De filosoof Aristoteles beweerde het al: de mens is van nature een politiek dier; een ‘Zoön Politikon’. Wij mensen zijn immanent sociale wezens. We hebben ons dus maar simpelweg tot elkaar te verhouden, als we tenminste enigszins vredig willen samenleven. Maar wat als de communicatie verstoord wordt, door het opdoemen van allerlei stereotyperingen en verstarde denkbeelden, zoals dat gebeurde tijdens de TweedeKamerverkiezingen in Nederland afgelopen maart? En niet alleen in ons land lijkt deze trend zich door te zetten…
Maar kloppen die stereotyperingen wel? Bestaat er wel zoiets als ‘’de elitaire Groen Linkser’’ of ‘’Henk en Ingrid van de PVV?’’. Afgelopen maanden verzamelde ik duizenden foto’s van de verschillende partijstemmers via diverse social media en berekende per partij het gemiddelde gezicht van haar stemmers door middel van speciale software. De posters die ik voor Arte Concordia tentoonstel op een aanplakbord tonen het antwoord op mijn onderzoeksvraag.
”

website: http://www.jessicavandeursen.com