Arte Concordia begon als tweedaags evenement in 2013 tijdens deze kunstroute, op initiatief van beeldend kunstenaar Cora Moret. Zeven kunstenaars deden mee met grote beelden en installaties; vliegende tafels, liefdezoekende bronzen en een auto als hart van een organisme luisterden de Avenue Concordia op. De tentoonstelling werd zeer positief ontvangen. Het enige kritiekpunt was dat het niet langer duurde. Zo werd een nieuwe traditie geboren.

In 2014 ging Arte Concordia officieel van start als zelfstandig evenement. Met de editie van 2015 heeft Arte Concordia de vleugels uitgeslagen en is uitgegroeid tot een beeldententoonstelling met bredere bekendheid. Met beeldend kunstenaar Olphaert den Otter als curator werd een grote stap gezet. Ook de uitbreiding van de organisatie maakte een hoger ambitieniveau mogelijk. Nieuw in 2015 was de samenwerking met bewoners en bewonersorganisaties. Met name het vlaggenproject heeft daaraan bijgedragen. Maar liefst 45 bewoners (vrijwel iedereen die in het bezit van een vlaggenstokhouder) lieten aan hun gevel een unieke, door een kunstenaar gemaakte vlag wapperen.