Stichting Arte Concordia heeft de status van culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Wat is een culturele ANBI?

Culturele ANBI’s zijn instellingen die actief zijn op het gebied van beeldende kunst, bouwkunst, erfgoed (musea, archieven, archeologie, monumentenzorg), dans, film, letteren, (pop)muziek, (muziek)theater of vormgeving. Hieronder vallen bijvoorbeeld theatergroepen, schouwburgen, bibliotheken, filmhuizen, (pop)podia, letteren-, pop- en filmfestivals, architectuurcentra.

Wat is het belastingvoordeel voor donateurs van een culturele ANBI?

Vanaf 1 januari 2012 geldt voor donateurs van culturele ANBI’s een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Gegevens:

 • Naam: Stichting Arte Concordia
 • RSIN: 8540.04.646
 • Contact: Cora Moret, Hoflaan 88, 3062JK Rotterdam
  Email: info@arteconcordia.nl
  Telefoon: 06 25552450
 • KvK: 60662158
 • Informatie over het bestuur van de Stichting Arte Concordia vindt u hier.
 • Bestuurders krijgen geen financiële vergoeding voor hun werk.
 • De doelstelling van de Stichting Arte Concordia is het organiseren van een beeldententoonstelling in Rotterdam.

ArteConcordia-jaarverslag2015

ArteConcordiajaarverslag2014